niedziela, 23 czerwca, 2024

biz

bezpieczeństwobizFresh News

Rosyjskie statki nie są przyjmowane w portach UE, ale wciąż jemy łowione przez Rosję ryby

Rosyjskie ryby nie zostały objęte sankcjami przez Unię Europejską. Krajem, który przyjmował do niedana najwięcej rosyjskich połowów, jest Holandia. W 2023 r. było to ponad 130 tysięcy ton, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Ale gdy Holandia zamyka porty dla rosyjskich statków, rosyjski towar wpływa tam pod innymi banderami.

Read More
bizLekkie czytaniespołeczeństwozdrowie

Jak australijski rząd (nieskutecznie) walczy z paleniem papierosów?

Rząd australijski chce znacząco ograniczyć liczbę palaczy. Działanie na rzecz zdrowia publicznego to jednocześnie kroki, które są kierowane przeciwko interesom przemysłu tytoniowego, który z kolei stara się minimalizować straty. Rząd chce, żeby palenie papierosów straciło na atrakcyjności. Rzecz w tym, że w to miejsce pojawiają się oferty produktów, których sprzedaż nie podlega regulacjom.

Read More