środa, 17 kwietnia, 2024
bizkobietyraportytech

Dlaczego kobiety rzadko decydują się na karierę w IT?

Prawie 30% ankietowanych nt. temat kobiet uważa, że w firmach IT kobiety to wciąż zbyt mała grupa pracowników. 15% kobiet na najwyższych stanowiskach przyznaje, że nadal ma do czynienia ze stereotypowym postrzeganiem poprzez pryzmat płci. Raporty takie jak „Strong Women in IT”, są potrzebne, by walczyć z szablonowym traktowaniem kobiet w branży tech.

W październiku tego roku ukazała się najnowsza edycja raportu “Strong Women in IT- Global Edition”. Na potrzeby raportu przeprowadzono ankiety i wywiady z niemal 250 kobietami. Sprawują one najwyższe funkcje zarządcze w firmach z branży technologicznej.

Ponad ¼ ankietowanych przyznaje, że przeszkadza im wyraźna przewaga mężczyzn w branży. To jedna z głównych wad ich pracy. Częściej wskazują jedynie na nieustanną zmienność, która jednocześnie wymieniana jest także jako zaleta pracy w IT. Tak jak w 2019, tak i w tym roku także częściej wskazują na to kobiety zarządzające startupami niż przedstawicielki kadry menedżerskiej w korporacjach. Korporacje dysponują często odgórnymi wytycznymi w zakresie diversity i procedurami dotyczącymi równego traktowania płci. Co ciekawe, ze stereotypami związanymi z płcią przedstawicielki startupów spotykają się ~2x rzadziej niż kobiety zarządzające w korporacjach. To 8% w porównaniu do 15%.

Czy sukces zawodowy chroni kobiety przed stereotypami?

Respondentki raportu, strong women, osoby u szczytu zawodowej kariery, można określić jako kobiety sukcesu. Jednak wyniki raportu wskazują, że w tej wciąż “męskiej” branży wyraźny podział na mężczyzn i kobiety. Stereotypy oraz nierówne traktowanie są obecne i mają  się dobrze, niezależnie od szczebla. Krzywdzące stereotypy ciągną się za kobietami zawsze i wszędzie.

“To wciąż bardzo męska branża. Nie wiem, czy można mówić o dyskryminacji, ale faktem jest, że my, kobiety, wciąż jesteśmy w pewien sposób niedoceniane. I dzieje się to wszędzie i na każdym szczeblu. Ostatnio dyskutowałam na ten temat z ludźmi z Doliny Krzemowej, to jest problem, który występuje wszędzie.”

Mówi podczas dyskusji panelowej Strong Women in IT członkini Kapituły Strong Women in IT, Mariam Kobiashvili, współzałożycielka i COO Beauty Lab.

Dlaczego kobiety tak rzadko decydują się na taką ścieżkę kariery?

Jak wynika z raportu, kobiety w branży technologicznej dostrzegają problemy takie jak brak czasu i tzw. równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance), często mówią o problemie godzenia macierzyństwa z zawodową karierą. Wskazują jednak także pewne umiejętności, które im, jako kobietom w karierze wyraźnie pomogły:  jako pożądane cechy charakteru, podobnie jak w poprzednim badaniu, najczęściej wymieniały empatię, konsekwencję w działaniu oraz zdolności interpersonalne. Jako główne czynniki warunkujące sukces kobiet w IT respondentki wskazują: konsekwencję, wytrwałość w dążeniu do celu i ciężką pracę, wsparcie w środowisku zawodowym, a także twarde umiejętności i doświadczenie.

“Pamiętam, jak, kiedy dopiero zaczynałam karierę w IT, jeden ze współpracowników, starszy stażem, powiedział: kobieta w IT jest jak świnka morska- tak naprawdę ani to świnka, ani morska.” – opowiada jedna z respondentek – “to było bardzo deprymujące.”.

Tymczasem atmosfera w środowisku zawodowym, także uznanie ze strony mężczyzn, ma dla kobiet znaczenie niebagatelne. Wsparcie ze strony otoczenia lwice IT doceniają nawet po latach.

“Pierwsze kroki w IT stawiałam praktycznie bez żadnego kierunkowego wykształcenia. Początkowo branża była wyraźnie zdominowana przez mężczyzn. Na szczęście ci, z którymi ja pracowałam nigdy nie próbowali mnie zniechęcić, pomimo że początkowo popełniałam sporo błędów. Między innymi dzięki przyjaznemu środowisku na początku mojej zawodowej ścieżki jestem dziś tam, gdzie jestem.” – wspomina jedna ze Strong Women in IT 2021 Ewa Lacombe, specjalistka IT z wieloletnim doświadczeniem, obecnie w RITS Robotics.

O tym, że kobiet w branży technologicznej jest niewiele mówi się coraz częściej i głośniej, z opinią tą można się spotkać niemalże wszędzie. Niemniej pomimo ciągłego rozwoju rynku i braków kadrowych sytuacja zmienia się bardzo powoli.

“Dlaczego jest tak mało kobiet w nowych technologiach? Być może to wina wychowania, dziewczynki nadal chyba zbyt rzadko są zachęcane już na samym początku do podejmowania zajęć, które w przyszłości mogą zaowocować wyborem takiej ścieżki rozwoju.”

Mówi Strong Woman in IT 2021 Justyna Karaś, Senior Managerka ERP/SAP/Digital/IT z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem.

Wsparcie niezbędne dla różnorodności

Zgadza się z nią inna Strong Woman in IT 2021- Marta Firlej, Engeneering Manager w Brainly. Przyznaje, że jej rodzina była bardzo wspierająca w tym zakresie. Jednakże jej zdaniem w Polsce, powszechny jest pewien problem już na etapie naprawdę wczesnego wychowania.

“Dziewczynki już od wczesnych lat są traktowane inaczej. Rodzice mówią im “nie biegaj, bo zrobisz sobie krzywdę”, “uważaj, przewrócisz się i się pobrudzisz”, a potem “nie martw się, matematyka jest trudna”. To się oczywiście zmienia, ale nadal spotykam się z tym zjawiskiem stosunkowo często. Chłopcom nie mówi się takich rzeczy.

Trudno potem oczekiwać, że połowę pracowników IT będą stanowić kobiety, skoro według raportu „Kobiety na politechnikach” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Ośrodka Przetwarzania Informacji-Państwowego Instytutu Badawczego już na studiach technicznych studentki stanowią jedynie 35%.”

Marta Firlej

Faktem jest, iż kobiety, nawet w branży technologicznej, często rozpoczynają karierę od “miękkich” działów. Na przykład HR, marketing, sprzedaż. Wiele z nich dopiero tam, zdobywa niezbędną wiedzę techniczną i “twarde” branżowe umiejętności.

Czy zatem w tak “męskim” środowisku możliwe jest siostrzeństwo i wzajemne wsparcie?

Aż ponad 80% ankietowanych uważa, że kobiety w branży nawzajem się wspierają. Prawie każda ankietowana (ponad 90% z nich) deklaruje takie wsparcie. Liczby te cieszą. Widoczny jest też wyraźny wzrost w stosunku do roku 2019 (wówczas takie wsparcie deklarowało średnio około 65% kobiet). Zestawmy tę wzrostową tendencję z odpowiedziami dotyczącymi obecności kobiet w branży i stereotypowego postrzegania płci. Może się okazać, że wśród kobiet panuje coraz większa świadomość znaczenia równości płci. Narasta potrzeba solidarności.

Projekt „Strong Women in IT” ma na celu pokazać, jak ważne dla nowych technologii są kobiety je współtworzące. Ich sylwetki, przedstawione w raporcie, mają dawać wzajemną motywację, inspirować i zachęcać do przełamywania stereotypów. Raport zawiera również wiedzę i wskazówki, które mogą pomóc kobietom w karierze i rozwoju zawodowym.

Pełna treść raportu dostępna na stronach strongwomeninit.com.

Artykuł na podstawie materiałów prasowych Come Creations Group.

Zdjęcie Anastasia Gepp /Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.