piątek, 24 maja, 2024
bezpieczeństwobizklimatraportyzdrowie

Globalne zagrożenia 2021 – raport Światowego Forum Ekonomicznego

Kolejna edycja raportu „Global Risks” Światowego Forum Ekonomicznego kreśli nieoptymistyczną przyszłość 2021 roku. COVID-19, spadek gospodarczy, zagrożenia cyfrowe, utrata perspektyw – jakie jeszcze globalne zagrożenia 2021 znajdują się w raporcie?

Jak co roku autorzy raportu „Global Risks” zwrócili się do ekspertów o opinie dotyczące największych zagrożeń nadchodzącego roku. Raport zdominowały wnioski wysnuwane po roku pandemii COVID-19. W zeszłym roku, jeszcze przed światową epidemią, największym zagrożeniem wydawał się kryzys klimatyczny i zagrożenia ekologiczne. One nie przestały istnieć. Jednakże do nich doszły nowe problemy.

Globalne zagrożenia 2021

Raport zwraca uwagę na koszty ludzkie i ekonomiczne związane z COVID-19. Do 2020 roku wydawało się, że świat rozwija się w dobrym kierunku. Powoli zmniejszało się ubóstwa, pracowano nad niwelowaniem nierówności. Rozwijała się w tym zakresie współpraca międzynarodowa, tak jak i inne rodzaje współpracy. Pozwalało to na rozwój społeczeństw i wzrost gospodarczy. Dziś świat stoi w obliczu kryzysu. Wiąże się on m.in. z utratą miejsc pracy, nierównością dostępu do zasobów cyfrowych, zakłóceniami interakcji społecznych czy zmianami na rynkach. Konsekwencje – jak piszą autorzy raportu – mogą być tragiczne.

Właśnie te konsekwencje to globalne zagrożenia 2021. Są to niepokoje społeczne, napięcia geopolityczne i rozbicie sceny politycznej. Za nimi w następnej dekadzie spodziewać się należy kluczowych zagrożeń: cyberataków, zastosowania broni masowego rażenia i w dalszym ciągu zmian klimatycznych.

W raporcie czytamy m.in. o rosnących podziałach społecznych, gospodarczych i industrialnych. Dalej mamy informacje o niezatrzymywanym zagrożeniu klimatycznym. Autorzy prognozują nadejście ekstremalnych warunków pogodowych. Te wpłyną na jakość życia, a także na gospodarkę. Jak do tej pory nie poczyniono wiele na rzecz klimatu, zatem autorzy wypatrują dalszego niepowodzenia w działaniach klimatycznych. Spodziewają się też dalszych szkód środowiskowych spowodowanych przez człowieka.

Dalej zmniejszać się będzie różnorodność biologiczna.

Cyberzagrożenia, choroby…

Jednym ze znaczących zagrożeń wydaje się być cyfrowa koncentracja władzy. Ten czynnik prowadzić będzie do nierówności cyfrowej. Dalej zaś do tworzenia się poważnych awarii, wpływających na działania kluczowych systemów, nie tylko infrastruktury IT.

Wnioski z pandemii nie są też optymistyczne jeśli chodzi o zdrowie. Wśród największych zagrożeń w następnym dziesięcioleciu na pierwszym miejscu wymienia się choroby zakaźne. To, na marginesie, niebezpieczeństwo, o którym od dawna mówi WHO i naukowcy. Od lat przestrzegają oni przed chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez inne organizmy, wynikające z zaniechania szczepień, przenoszone drogą płciową, roznoszone poprzez jedzenie, roznoszonymi na skutek zmian klimatycznych.

Przeczytać można też o zagrożeniu bronią masowego rażenia, której światowe zasoby nie uległy zmniejszeniu. Aktywne konflikty zbrojne i inne spory między różnymi siłami politycznymi niosą realną groźbę użycia takiej broni.

I wreszcie – możemy spodziewać się tego, że na potężnych zagrożeniach ucierpią członkowie społeczeństw, przeżywają osobiste kryzysy, tracąc środki do życia i wpadając w pętle zadłużenia.

Najbliższe dwa lata i dalej

Według raportu bezrobocie, zadłużenie społeczne przełożą się na postawę młodych ludzi, którzy będą wyrażać swoje rozczarowanie rzeczywistością. problemom młodzieży poświęcony jest cały rozdział raportu. Pogłębiać się będzie nierówność cyfrowa. Trwać będzie stagnacja gospodarcza, wynikająca z nieskutecznej walki z pandemią COVID-19. Zakłócony zostanie stan spójności społecznej, a to może przerodzić się na daleko idące niepokoje, z atakami terrorystycznymi włącznie.

Już w najbliższym czasie będzie obserwować narastające szkody w środowisku spowodowane przez człowieka.

Kolejne lata to coraz poważniejsze ryzyka ekonomiczne: problemy z aktywami, niestabilność cen, problemy z zaopatrzeniem i kryzysy zadłużenia. Dalej – ryzyko geopolityczne, w tym zagrożenie w stosunkach międzypaństwowych, konflikty.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.