piątek, 24 maja, 2024
raportyzdrowie

NFZ wypełniał zadania w 2019, ale nie mamy powodu do zadowolenia

Kolejki krótsze, ale tylko niektóre – taki tytuł ma raport NIK o działaniu NFZ w 2019. Kolejki są, system przypominania o wizycie nie działał, na przykład na protezę stawu biodrowego czekało się ponad rok, a z dopiskiem „CITO” 94 dni.

Raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący działania Narodowego Funduszu Zdrowia, analizuje dane za 2019 rok. W raporcie znajdują się m.in. wnioski na temat poprawy dostępności świadczeń i pogorszenia się dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Czego jeszcze dowiadujemy się z opublikowanego pod sam koniec 2020 roku raportu?

Lepiej

NFZ rozszerzył koszyk świadczeń objętych nielimitowanym finansowaniem o świadczenia diagnostyki obrazowej i zabiegi usunięcia zaćmy. Zwiększył też dofinansowanie endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego. W 2019 roku wzrosła liczba tych świadczeń i skróciły się tu kolejki oczekujących. W przypadku usuwania zaćmy skróciło to oczekiwanie na zabieg o ponad połowę czyli o 203 dni. Oznacza to, że w końcu 2019 roku średni czas oczekiwania na usunięcie zaćmy wynosił 142 dni, a w wypadkach pilnych – nieco ponad miesiąc.

NIK pozytywnie ocenił zmniejszenie za 2019, w stosunku do 2018, kwoty niesfinansowanych kosztów świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

Gorzej

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła organizację leczenia. Według analiz NIK największą część kosztów świadczeń stanowiły koszty leczenia szpitalnego. System opieki zdrowotnej wciąż kładzie nacisk na kosztowne leczenie szpitalne zamiast tańszej i bardziej komfortowej dla pacjenta ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna nie uzyskała w zeszłym roku odpowiedniego dofinansowania, a to z kolei przełożyło się na czas oczekiwania pacjentów na realizację świadczeń. Mówiąc inaczej na leczenie ambulatoryjne w 2019 roku czekało się dłużej w 59,2 procentach przypadków, zaś a liczba oczekujących wzrosła o 15,3 procent.

W opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień liczba oczekujących wzrosła o 32,3%.

Tylko 15,5 procent kwalifikujących się pacjentów skorzystało z kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). 8,0 procent odbyło rehabilitację kardiologiczną w ramach tej opieki. Na koniec roku opieka KOS-Zawał nadal nie była dostępna dla pacjentów w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Braki w KOS-Zawał przekładają się na umieralność pacjentów po zawałach.

Jedną z głównych przyczyn kolejek są pacjenci nie zgłaszający się na wizyty – stwierdza NIK. Izba wskazuje, że NFZ powinien był tym zjawiskiem się zająć, ale niestety nie uruchomił w ustawowym terminie usługi przypomnienia o wizycie.

Dalej czytamy „NFZ wprowadzał współczynniki korygujące dotyczące finansowania świadczeń, ale nie poprzedził tego analizą potrzeb w odniesieniu do celów. Nie określił również wymagań wobec świadczeniodawców co do jakości i dostępności świadczeń, co Izba uznaje za zjawisko niekorzystne. Wzrostnakładów na opiekę zdrowotną musi bowiem iść w parze z troską o celowość i gospodarność wydatkowania dostępnych środków”.

Izba krytycznie też oceniła pewne zagadnienia zarządcze i sprawozdawcze, np. wskazała, że sprawozdanie okresowe Funduszu za IV kwartał 2019 sporządzono nierzetelnie: tabele statystyczne o zrealizowanych świadczeniach są wewnętrznie niespójne, zawierają błędy lub są niekompletne.

2020?

Ocena działalności NFZ za 2020 nastąpi zapewne za kolejny rok, ale już dziś wydaje się być bardzo interesująca. Ciekawe jest, jak Narodowy Fundusz Zdrowia poradził sobie z realizacją ustawowych zadań oraz planu działania w pandemii. W 2020 wiele placówek odwoływało zaplanowane wizyty, planowe zabiegi, ograniczało lub odwoływało planowe przyjęcia. Zaniedbania – jeśli takowe zostaną ujawnione przez NIK – mogą przełożyć się na działanie NFZ i całego systemu opieki zdrowotnej na ogólny stan zdrowia Polaków i na dalsze realizowanie zadań służby zdrowia.

Tym niecierpliwiej czekamy na kolejny raport – oby jak najszybciej został sporządzony.

Źródło grafiki – NIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.