sobota, 20 lipca, 2024
prawotech

Masz swoją stronę? Uważaj na treści o charakterze terrorystycznym

W najbliższych tygodniach zacznie obowiązywać regulacja dotycząca treści o charakterze terrorystycznym w sieci. Masz stronę a na niej sekcję komentarzy? Masz godzinę na to, by usunąć z niej treści terrorystyczne.

10 grudnia Komisja Europejska – jak to ujęto w tytule dokumentu – „z zadowoleniem” przyjęła porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie usuwania treści terrorystycznych w internecie. Platformy internetowe będą miały odgrywać bardziej aktywną rolę w wykrywaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie. Obowiązkiem administratorów takich platform będzie usuwanie takich treści w ciągu – maksymalnie – jednej godziny.

Porozumienie to ma pomóc przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ekstremistycznych ideologii w internecie. Intencją polityków było zapobieganie radykalizacji, by skuteczniej przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się terroryzmu.

Moderuj albo…

Jak stanowi dokument, treści o charakterze terrorystycznym są najbardziej szkodliwe w pierwszych godzinach po ich pojawieniu się. Nowe przepisy zobowiązują platformy internetowe do bardzo szybkiego działania. Szkodliwe treści np. w komentarzach pod artykułem muszą być usunięte w ciągu tej pierwszej godziny. Jednak problemy techniczne, które mogą mieć przy tej okazji miejsce, sprawiają, że zasada godziny może być nagięta – to gest z myślą o mniejszych platformach i serwisach non profit.

Pozostaje do ustalenia, co to są „treści terrorystyczne”. Wyłączone z tego pojęcia zostały treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych lub badawczych – czyli wszelkie artykuły poruszające problem terroryzmu, utwory literackie, nagrania dokumentujące wydarzenia współczesne lub historyczne itp. Pozostałe treści należy kwalifikować jako terrorystyczne zgodnie z obowiązującą dyrektywą w sprawie zwalczania terroryzmu. Wyjaśnijmy to dokładniej.

Co to są treści o charakterze terrorystycznym?

Według wspomnianej dyrektywy czyny terrorystyczne to czyny umyślne, określone zgodnie z prawem krajowym jako przestępstwa, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej oraz

  • są atakiem na życie ludzkie,
  • atakiem na na integralność fizyczną osoby,
  • są porwaniem lub mają na celu branie zakładników,
  • mogą prowadzić do rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, w tym systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego – jeżeli zniszczenia te mogą zagrozić życiu ludzkiemu lub spowodować poważne straty gospodarcze,
  • prowadzą do porwania samolotu, statku lub innego środka transportu,
  • mają na celu wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub używanie materiałów wybuchowych lub broni różnych rodzajów, jak również badania nad taką bronią,
  • sprowadzają ryzyko uwalniania substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, powodzi lub wybuchów, czego rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego,
  • a także zakłócania lub przerywania dostaw wody, energii elektrycznej lub wszelkich innych podstawowych zasobów naturalnych, czego rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego,
  • są niezgodną z prawem ingerencją w systemy lub dane,
  • zawierają same groźby jednego z powyższych czynów

a wszystko to w celu zastraszania ludności, wymuszania działań na rządach lub organizacjach, destabilizacji państw lub ich struktur.

Nie usuwaj bez potrzeby

Pewne treści Unia uważa za pożyteczne, ponieważ mogą być rozpowszechniane w celu podniesienia świadomości na temat działalności terrorystycznej. Przewiduje się wdrożenie mechanizmów składania skarg, aby treści, które zostały omyłkowo usunięte, mogły zostać przywrócone tak szybko, jak to możliwe.

Kary za niemoderowanie treści terrorystycznych powinny być proporcjonalne do charakteru i wielkości platform, aby złagodzić obciążenia i kary dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw.

O tym, w jaki sposób treści pedofilskie mogą obciążyć administratora serwera, pisaliśmy TU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.